De 4 Vaargetijden - Riviercruise in België

Riviercruise in België

België heeft een rijke geschiedenis en ligt als een brandpunt midden in Europa. Van oudsher werden heel wat produkten over zee aangevoerd. Om het transport van al deze goederen naar de binnenlanden te verbeteren werd een heel netwerk van kanalen gegraven. Ook rivieren als Schelde, Leie, Ijzer , Maas en Dender werden natuurlijk al lang voor transport gebruikt. Rond deze waterwegen concentreerde zich de nijverheid en het sociale leven. Nu nog functioneert een gedeelte van deze binnenwateren als belangrijke verbindingslijn met onze buurlanden. In havenplaatsen als Antwerpen, Zeebrugge en Gent- Zeehaven is de internationale bedrijvigheid duidelijk zichtbaar. Een aantal kanalen werden speciaal ingericht voor de pleziervaart. Deze vaak bochtige en nauwe vaartjes bieden bijna onbeperkte mogelijkheden voor toeristische tochten. Het bekendste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk De Leie: een romantische, kronkelende, waterweg met prachtige herenhuizen aan zijn oevers. Varend over Vlaamse en Waalse wateren laat een rijk cultuur-historisch erfgoed zich bewonderen. Kunststeden als Brussel, Brugge, Gent en Antwerpen zijn tot in het centrum per schip bereikbaar. Ook kleinere steden en pittoreske dorpen nodigen u overal uit om op verkenning te gaan. Het landschap van België is zeer afwisselend en vol verrassingen: het rustige polderlandschap vlak achter de kust, uitgebreide heidevelden op schrale zandgronden, donkere naaldbossen en gevarieerde loofbossen in Limburg. De Maas loopt als een slagader door de Ardennen. De uitgestrekte bossen en bergen van de Ardennen zijn dus ook per schip bereikbaar. Een aparte sensatie vormen hier de scheepsliften en het hellend vlak van Ronquieres om de hoogteverschillen in het traject op te vangen. De herwaardering van het gehele waterwegennet, het omvormen van jaagpaden tot wandel- en fietspaden, de verbetering van de waterkwaliteit zijn volop aan de gang en kunnen het plezier in riviertoerisme en waterrecreatie alleen maar vergroten!