De 4 Vaargetijden - Privacy policy

Privacy policy

Privacy- en cookie-verklaring

Bedrijfsgegevens

De 4 Vaargetijden

Trekweg LO 1 bus 1

9700 Oudenaarde

0477 69 63 62

Homepage

info@de4vaargetijden.com

Ondernemingsnummer: BE0 773 121 078

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Voor de website en de werking van de website (www.barging-belgium.be) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.barging-belgium.be) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Facebook, LinkIn of Instagram gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij De 4 Vaargetijden (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Nieuwbriefverspreider kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen

De 4 Vaargetijden maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt De 4 Vaargetijden gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen

De 4 Vaargetijden verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Boeking vaarvakantie

Voor je reis hebben we het ingevulde boekingsformulier nodig: naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens. Met deze informatie zorgen we voor een goed contact voor, tijdens en na de reis.

Betalen

Betaling kan steeds per overschrijving. Indien gewenst kunnen we ook een betalingstransactie per credit card uitvoeren. Deze gegevens worden enkel bewaard tot de transactie(s) gedaan zijn.

Nieuwsbrief

Je krijgt van De 4 Vaargetijden alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Weggever

Op onze website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw e-mailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanvraag formulier. Naar aanleiding van de weggever of de webinar kunnen wij jou e-mails sturen over onze dienstverlening. Hier kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een boeking door jou.

Opgestelde documenten toesturen

Wanneer De 4 Vaargetijden voor jou documenten opstelt voor jou of jouw bedrijf, moeten wij deze documenten kunnen toezenden. Dit doen wij via de e-mail en/of post en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres en adres. Ook krijg je hierop van ons de offerte en de factuur.

Gezondheidsgegevens

Op het boekingsformulier kunnen voedingswensen ingevuld worden. Deze informatie gebruik ik enkel bij het samenstellen van de maaltijden aan boord.

Aantekening tijdens de reis

Tijdens de reis kunnen er aantekeningen gemaakt worden. Deze informatie wordt enkel gebruikt om uw reis, deze en eventuele toekomstige reizen met ons, voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Foto’s voor website of social media

Natuurlijk maken wij tijdens de reis ook foto’s. Wanneer jij daar toestemming voor gegeven hebt, bewaart De 4 Vaargetijden foto’s waarop jij duidelijk zichtbaar bent, maar steeds zonder naamvermelding. Deze worden gebruikt voor de website of voor social media. Op deze manier kan De 4 Vaargetijden haar werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen bewaard wanneer jij daarvoor explicitiet toestemming hebt gegeven.

Kinderen

Gegevens van kinderen worden alleen opgeslagen wanneer wij hiervoor toestemming hebben van de ouder(s) of verzorger(s). Zonder deze toestemming zullen wij nooit gegevens van kinderen verwerken.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet De 4 Vaargetijden een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en afleveradres zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.

De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken. Daarnaast vragen wij voor het verwerken van gezondheidgegevens toestemming. Ook wanneer het kinderen betreft, zullen wij toestemming vragen.

Voor het toesturen van direct-marketing naar potentiële klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders en aflever- en betaalgegevens kan De 4 Vaargetijden haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat De 4 Vaargetijden geen vaarvakanties kan leveren. Wil je wel een boeking plaatsen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

8. Delen met anderen

De 4 Vaargetijden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit De 4 Vaargetijden een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. De 4 Vaargetijden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Hoe lang we gegevens bewaren

De 4 Vaargetijden bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 10 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.

Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

10. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. De 4 Vaargetijden heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@de4vaargetijden.com.

11. Beveiliging van gegevens

De 4 Vaargetijden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@de4vaargetijden.com.

12. klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.